КФУ - факультетлар

Аспирантура
Югары квалификацияле гыйльми кадрлар әзерләүдә аспирантураның әһәмияте зур. Факультетта түбәндәге белгечлекләр буенча аспирантура ачылган:
  • 10.01.02 - Россия Федерациясе халыкларының әдәбияты,
  • 10.02.02 - Россия Федерациясе халыкларының телләре.
Факультетыбызда филология фәннәре докторы һәм филология фәннәре кандидаты гыйльми дәрәҗәләренә диссертацияләр яклату буенча Д.212.081.12 советы уңышлы эшләп килә.

Аспирантурага һәм докторантурага укырга керү тәртибе турында тәфсилле мәгълүмат биредә.

 
© 1995-2011 Казан федераль университеты